05 Er det tegn til iskemi?

Previous
Play
Next
12. august 2021 – 11 minutter
ekg
Denne uka gikk fort! Nå gjenstår bare å sjekke om det er tegn til iskemi! Den setningen du skal lese nå er den vårt fagteam har jobbet lengst med å kvalitetssikre gjennom tidene. Et normalt svangerskap på ca. 9 måneder går betydelig raskere. Hold deg fast: Det er ikke tegn til iskemi i EKG hvis alle kjegler peker opp 
fra flat grunnlinje! Har vi lekt for mye med kjegler? Kan det være så lett? På sjekkpunkt fem er det jo alvor. Er dette virkelig nok til å sikkert avkrefte akutt koronarsyndrom i EKG? Før vi svarer ja må vi ta et viktig forbehold om at normalt EKG i seg selv aldri er nok til å utelukke iskemi som underliggende årsak hvis pasienten har brystsmerter eller tungpust. Men den enkle setningen du leste over er nok til å si med stor grad av sikkerhet at EKG i seg selv ikke viser tegn til iskemi. Dersom IKKE alle kjegler peker opp 
fra flat grunnlinje, så må vi bruke litt mer avanserte regler, og kanskje viktigst: varsle ansvarlig lege så raskt som mulig! Du lærer alle regler, forbehold og unntak i EKG-kurset vårt, men det viktigste er at du kan si til vakthavende lege: "Jeg ringer deg klokka 3 på natta fordi ikke alle kjegler peker opp 
fra flat grunnlinje". Livredning er så viktig at alt innhold på medeasy.no (inkludert EKG-kurset) er gratis til og med søndag 15. august 2021. Spread the word, you nerd!