1. Respirasjonssystemets oppgaver og anatomi
1. Respirasjonssystemets oppgaver og anatomi
10 min
2. Øvre luftveiers anatomi og respiratorisk epitel
2. Øvre luftveiers anatomi og respiratorisk epitel
6 min
3. Nedre luftveier og mediastinums anatomi
3. Nedre luftveier og mediastinums anatomi
23 min
4. Mediastinum og lungehinner
4. Mediastinum og lungehinner
8 min
5. Respirasjonsmuskler og ventilasjon
5. Respirasjonsmuskler og ventilasjon
21 min
6. Lungevolumene
6. Lungevolumene
13 min
7. Gassutveksling
7. Gassutveksling
20 min
8. Gasstransport og hemoglobinets metningskurve
8. Gasstransport og hemoglobinets metningskurve
25 min
9. Respirasjonsregulering
9. Respirasjonsregulering
24 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed