Hjertesvikt
Introduksjon til hjertesvikt
Introduksjon til hjertesvikt
21 min
Inndeling, patofysiologi og symptomer
Inndeling, patofysiologi og symptomer
36 min
Utredning og behandling
Utredning og behandling
38 min
Iskemisk hjertesykdom
Iskemisk hjertesykdom
Iskemisk hjertesykdom
53 min
Akutt koronarsyndrom
Akutt koronarsyndrom
57 min
Oppfølging av iskemisk hjertesykdom
Oppfølging av iskemisk hjertesykdom
14 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 10/8/2018

Referer til denne forelesningen