Akutte lungetilstander
ARDS
ARDS
27 min
Obstruktive lungesykdommer
Astma
Astma
46 min
KOLS - patofysiologi
KOLS - patofysiologi
30 min
KOLS
KOLS
57 min
Pneumoni
Oversikt pneumoni
Oversikt pneumoni
13 min
Bakteriell pneumoni
Bakteriell pneumoni
35 min
Andre pneumonier
Andre pneumonier
24 min
Spirometri
Spirometri
Spirometri
23 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 1/28/2019

Referer til denne forelesningen