01 Introduksjon
Introduksjon til mikrobiologi
Introduksjon til mikrobiologi
6 min
Normalflora
Normalflora
10 min
Smitteoverføring
Smitteoverføring
 • Smitteoverføring
 • Oversikt - ulike smittemåter
 • Direkte kontaktsmitte
 • Seksuell smitte
 • Vertikal smitte
 • Indirekte smitte
 • Inokulasjonssmite
 • Vektorbåren smitte
 • Fekal-oral smitte
 • Dråpesmitte
 • Luftsmitte
 • Eksamensoppgave
18 min
Hvordan mikroorganismer skaper sykdom
Hvordan mikroorganismer skaper sykdom
11 min
02 Bakterier
Bakterier – Oppbygning
Bakterier – Oppbygning
9 min
Bakterier – Inndeling
Bakterier – Inndeling
19 min
Bakterier – Formering og genoverføring
Bakterier – Formering og genoverføring
15 min
Bakterier – Virulensfaktorer
Bakterier – Virulensfaktorer
9 min
Gramnegative bakterier
Gramnegative bakterier
15 min
Grampositive bakterier
Grampositive bakterier
9 min
Andre bakterier
Andre bakterier
5 min
03 Virus
Virus – Oppbygning og formering
Virus – Oppbygning og formering
19 min
DNA-virus
DNA-virus
10 min
RNA-virus
RNA-virus
13 min
04 Sopp
Sopp – Oppbygning og formering
Sopp – Oppbygning og formering
11 min
Sopp – De viktigste artene
Sopp – De viktigste artene
9 min
05 Parasitter
Parasitter
Parasitter
12 min
Parasitter – De viktigste artene
Parasitter – De viktigste artene
13 min
06 Prioner
Prioner
Prioner
7 min
07 Fra infeksjonsmistanke til behandling
Fra infeksjonsmistanke til behandling
Fra infeksjonsmistanke til behandling
40 min
Fra infeksjonsmistanke til behandling
Antibiotika og resistensutvikling
Antibiotika og resistensutvikling
30 min

Smitteoverføring

I denne videoen lærer du om smitteoverføring. Vi ser på begreper som reservoar og smittekilde, før vi i detalj gjennomgår de ulike smittemåtene.

Sist oppdatert 11.10.2022

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  2x fart
 • F
  Fullskjerm