01 Introduksjon
Introduksjon til mikrobiologi
Introduksjon til mikrobiologi
6 min
Normalflora
Normalflora
 • Sykdomsfremkallende mikroorganismer
 • Normalflora
 • Utvikling av normalfloraen
 • Normalfloraen er en del av immunsystemet
 • Tarmens normalflora
 • Eksamensoppgave
10 min
Smitteoverføring
Smitteoverføring
18 min
Hvordan mikroorganismer skaper sykdom
Hvordan mikroorganismer skaper sykdom
11 min
02 Bakterier
Bakterier – Oppbygning
Bakterier – Oppbygning
9 min
Bakterier – Inndeling
Bakterier – Inndeling
19 min
Bakterier – Formering og genoverføring
Bakterier – Formering og genoverføring
15 min
Bakterier – Virulensfaktorer
Bakterier – Virulensfaktorer
9 min
Gramnegative bakterier
Gramnegative bakterier
15 min
Grampositive bakterier
Grampositive bakterier
9 min
Andre bakterier
Andre bakterier
5 min
03 Virus
Virus – Oppbygning og formering
Virus – Oppbygning og formering
19 min
DNA-virus
DNA-virus
10 min
RNA-virus
RNA-virus
13 min
04 Sopp
Sopp – Oppbygning og formering
Sopp – Oppbygning og formering
11 min
Sopp – De viktigste artene
Sopp – De viktigste artene
9 min
05 Parasitter
Parasitter
Parasitter
12 min
Parasitter – De viktigste artene
Parasitter – De viktigste artene
13 min
06 Prioner
Prioner
Prioner
7 min
07 Fra infeksjonsmistanke til behandling
Fra infeksjonsmistanke til behandling
Fra infeksjonsmistanke til behandling
40 min
Antibiotika og resistensutvikling
Antibiotika og resistensutvikling
30 min

Normalflora

I denne videoen lærer du om normalflora, altså de mikrobene som finnes i og på mennesker og som normalt ikke gir sykdom.

Sist oppdatert 11.10.2022

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  1.75x fart
 • F
  Fullskjerm