01 Introduksjon
Introduksjon til mikrobiologi
Introduksjon til mikrobiologi
6 min
Normalflora
Normalflora
10 min
Smitteoverføring
Smitteoverføring
18 min
Hvordan mikroorganismer skaper sykdom
Hvordan mikroorganismer skaper sykdom
 • Patogenese
 • Virulensfaktorer
 • - Komme seg til riktig sted på ny vert
 • - Feste seg til vertens celler
 • - Kolonisere og formere seg
 • - Påføre skade på verten
 • Virulensfaktorer - oversikt
 • Ulike typer infeksjoner
 • Eksamensoppgaver
11 min
02 Bakterier
Bakterier – Oppbygning
Bakterier – Oppbygning
9 min
Bakterier – Inndeling
Bakterier – Inndeling
19 min
Bakterier – Formering og genoverføring
Bakterier – Formering og genoverføring
15 min
Bakterier – Virulensfaktorer
Bakterier – Virulensfaktorer
9 min
Gramnegative bakterier
Gramnegative bakterier
15 min
Grampositive bakterier
Grampositive bakterier
9 min
Andre bakterier
Andre bakterier
5 min
03 Virus
Virus – Oppbygning og formering
Virus – Oppbygning og formering
19 min
DNA-virus
DNA-virus
10 min
RNA-virus
RNA-virus
13 min
04 Sopp
Sopp – Oppbygning og formering
Sopp – Oppbygning og formering
11 min
Sopp – De viktigste artene
Sopp – De viktigste artene
9 min
05 Parasitter
Parasitter
Parasitter
12 min
Parasitter – De viktigste artene
Parasitter – De viktigste artene
13 min
06 Prioner
Prioner
Prioner
7 min
07 Fra infeksjonsmistanke til behandling
Fra infeksjonsmistanke til behandling
Fra infeksjonsmistanke til behandling
40 min
Fra infeksjonsmistanke til behandling
Antibiotika og resistensutvikling
Antibiotika og resistensutvikling
30 min

Hvordan mikroorganismer skaper sykdom

I denne videoen lærer du om hvordan mikroorganismer skaper sykdom. Vi ser på begreper som patogenese, virulens og virulensfaktor, og til slutt gjennomgår vi kort ulike hovedtyper av infeksjoner.

Sist oppdatert 11.10.2022

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  2x fart
 • F
  Fullskjerm