01 Introduksjon
Introduksjon til mikrobiologi
Introduksjon til mikrobiologi
6 min
Normalflora
Normalflora
10 min
Smitteoverføring
Smitteoverføring
18 min
Hvordan mikroorganismer skaper sykdom
Hvordan mikroorganismer skaper sykdom
11 min
02 Bakterier
Bakterier – Oppbygning
Bakterier – Oppbygning
9 min
Bakterier – Inndeling
Bakterier – Inndeling
19 min
Bakterier – Formering og genoverføring
Bakterier – Formering og genoverføring
15 min
Bakterier – Virulensfaktorer
Bakterier – Virulensfaktorer
9 min
Gramnegative bakterier
Gramnegative bakterier
15 min
Grampositive bakterier
Grampositive bakterier
9 min
Andre bakterier
Andre bakterier
5 min
03 Virus
Virus – Oppbygning og formering
Virus – Oppbygning og formering
19 min
DNA-virus
DNA-virus
10 min
RNA-virus
RNA-virus
13 min
04 Sopp
Sopp – Oppbygning og formering
Sopp – Oppbygning og formering
11 min
Sopp – De viktigste artene
Sopp – De viktigste artene
9 min
05 Parasitter
Parasitter
Parasitter
12 min
Parasitter – De viktigste artene
Parasitter – De viktigste artene
13 min
06 Prioner
Prioner
Prioner
7 min
07 Fra infeksjonsmistanke til behandling
Fra infeksjonsmistanke til behandling
Fra infeksjonsmistanke til behandling
 • Fra infeksjonsmistanke til behandling
 • Infeksjonsmistanke
 • Finne fokus
 • Riktig prøvetaking
 • Riktig merking
 • Transport av prøvemateriell
 • Identifisering og resistensbestemmelse
 • – Dyrkning
 • – Resistensbestemmelse
 • – Mikroskopi
 • – Molekylærbiologiske metoder
 • – Immunologiske metoder
 • – Hurtigtester
 • Diagnose og behandling
 • Eksamensoppgave
40 min
Antibiotika og resistensutvikling
Antibiotika og resistensutvikling
30 min

Fra infeksjonsmistanke til behandling

I denne nest siste videoen skal vi løfte blikket og gjennomgå de ulike stegene fra vi som helsepersonell møter en pasient med infeksjonsmistanke og til vi kan stille en diagnose og starte opp med behandling basert på hvilken mikroorganisme som har forårsaket infeksjonen.

Sist oppdatert 22.8.2023

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  1.75x fart
 • F
  Fullskjerm