1. Introduksjon til medikamentregning
1. Introduksjon til medikamentregning
34 min
2. Regnekroken – introduksjon til medikamentregning
2. Regnekroken – introduksjon til medikamentregning
 • Hva er dose, styrke, mengde?
 • Gjenkjenn DSM-oppgave 1
 • Gjenkjenn DSM-oppgave 2
 • DSM-oppgave 1
 • Regne med DSM
 • DSM-oppgave 2
 • DSM-oppgave 3
 • Avrunding
 • Omgjøring
24 min
3. Dose, styrke og mengde
3. Dose, styrke og mengde
30 min
4. Regnekroken – dose, styrke, mengde
4. Regnekroken – dose, styrke, mengde
22 min
5. Tid og kroppsvekt
5. Tid og kroppsvekt
23 min
6. Regnekroken – tid og kroppsvekt
6. Regnekroken – tid og kroppsvekt
15 min
7. Infusjon og fortynning
7. Infusjon og fortynning
37 min
8. Regnekroken – infusjon og fortynning
8. Regnekroken – infusjon og fortynning
36 min
9. Regnekroken – praktisk medikamentregning
9. Regnekroken – praktisk medikamentregning
30 min

2. Regnekroken – introduksjon til medikamentregning

I denne regnekroken skal du få øve masse på å gjenkjenne og regne med dose, styrke og mengde. Du skal også bli en racer på benevninger, omgjøring mellom størrelser og avrunding.

Sist oppdatert 28.9.2019

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  1.75x fart
 • F
  Fullskjerm