1. Introduksjon til medikamentregning
1. Introduksjon til medikamentregning
 • Hva er dose, styrke og mengde?
 • Tacofredag
 • Dose, styrke, mengde
 • Finn DSM-oppgave
 • DSM-pyramiden
 • Eksamensoppgave
 • Størrelser
 • Avrunding
 • Oppsummering
34 min
2. Regnekroken – introduksjon til medikamentregning
2. Regnekroken – introduksjon til medikamentregning
24 min
3. Dose, styrke og mengde
3. Dose, styrke og mengde
30 min
4. Regnekroken – dose, styrke, mengde
4. Regnekroken – dose, styrke, mengde
22 min
5. Tid og kroppsvekt
5. Tid og kroppsvekt
23 min
6. Regnekroken – tid og kroppsvekt
6. Regnekroken – tid og kroppsvekt
15 min
7. Infusjon og fortynning
7. Infusjon og fortynning
37 min
8. Regnekroken – infusjon og fortynning
8. Regnekroken – infusjon og fortynning
36 min
9. Regnekroken – praktisk medikamentregning
9. Regnekroken – praktisk medikamentregning
30 min

1. Introduksjon til medikamentregning

I denne videoen skal du bli kjent med begrepene dose, styrke og mengde. Du skal også lære om størrelser på måleenheter og avrunding, og hvorfor disse er viktig når du skal regne med medikamenter.

Sist oppdatert 14.9.2019

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  2x fart
 • F
  Fullskjerm