1. Introduksjon til nyre
1. Introduksjon til nyre
16 min
2. Nyrenes anatomi
2. Nyrenes anatomi
22 min
3. Nyrenes blodforsyning
3. Nyrenes blodforsyning
18 min
4. Urinveiene
4. Urinveiene
12 min
5. Grunnleggende nyrefysiologi
5. Grunnleggende nyrefysiologi
26 min
6. Nefronets funksjon del for del
6. Nefronets funksjon del for del
25 min
7. Urinproduksjon
7. Urinproduksjon
20 min
8. Nyrenes endokrine funksjoner
8. Nyrenes endokrine funksjoner
12 min
9. RAAS
9. RAAS
 • Oversikt over nyrenes endokrine funksjoner
 • Repetisjon: Blodtrykksregulering
 • RAAS
 • Renin
 • RAAS
 • Praksis: Blodtrykksmedisin
 • Mer vann i blod, mindre i do
 • Oppsummering
 • Eksamensoppgaver
16 min
10. Nyrenes regulering av blodtrykk, salt- og væskebalanse
10. Nyrenes regulering av blodtrykk, salt- og væskebalanse
15 min
11. Nyrenes rolle i syre-base-reguleringen
11. Nyrenes rolle i syre-base-reguleringen
11 min
12. Vannlatingsrefleksen og måling av nyrefunksjon
12. Vannlatingsrefleksen og måling av nyrefunksjon
26 min
13. Nerdekrok - Can you Henle tiss
13. Nerdekrok - Can you Henle tiss
18 min

Vanlige spørsmål til denne forelesningen

Hvordan gir lav konsentrasjon av Na⁺ i tubulussystemet økt utskillelse av renin?Show

Har ADH og aldosteron samme funksjon?Show

Hvordan klarer det juxtaglomerulære apparatet å skille ut renin basert på blodtrykk? Jeg trodde blodtrykket i glomerulus var konstant på 55 mmHg pga. autoregulering.Show

Hvordan vil lite Na⁺ i distale tubulus føre til at utskillelse av renin fra juxtaglomerulære celler?Show

Dere forklarer at angiotensin II påvirker arteriolediameteren, men også at sympatikusaktivering påvirker arteriolediameteren. Vil det si at angiotensin II aktiverer sympatikus som igjen påvirker arteriolediameteren, eller har begge innvirkning? Hvordan har angiotensin II påvirkning på dette foruten sympatikus?Show

Vil Na og K reabsorberes i distale tubulus bare ved påvirkning fra aldosteron, eller vil det reabsorberes uten påvirkning av aldosteron også? Hva skjer med væske som blir reabsorbert?Show

9. RAAS

Denne videoen viser hvor sentralt nyrene står i blodtrykksreguleringen i kroppen. Nyrene produserer enzymet renin som utløser en hormonell kjedereaksjon som til sammen regulerer både langtidsblodtrykk, salt- og væskebalanse.

Sist oppdatert 26.7.2020

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  1.75x fart
 • F
  Fullskjerm