1. Introduksjon til sirkulasjon
1. Introduksjon til sirkulasjon
19 min
2. Hjertets grunnleggende anatomi
2. Hjertets grunnleggende anatomi
31 min
3. System- og lungekretsløpet
3. System- og lungekretsløpet
14 min
4. Hjertets elektriske ledningssystem
4. Hjertets elektriske ledningssystem
26 min
5. Arterier og vener
5. Arterier og vener
27 min
6. Kapillærer og lymfekar
6. Kapillærer og lymfekar
13 min
7. Hjertesyklus og pumpefunksjon
7. Hjertesyklus og pumpefunksjon
19 min
8. Sirkulasjonsregulering – minuttvolum
8. Sirkulasjonsregulering – minuttvolum
 • Anatomi vs. fysiologi
 • Sirkulasjonsfysiologi – overblikk
 • Viktige definisjoner
 • Minuttvolum
 • Hva påvirker minuttvolumet?
 • EDV og ESV
 • Ejeksjonsfraksjon
 • EDV og ESV oppsummert
 • Hvordan øker kroppen minuttvolumet?
 • Autonom kontroll av minuttvolumet
 • Autonom kontroll av hjertet
 • Sirkulasjonsfysiologi – overblikk
 • Eksamensoppgaver
32 min
9. Sirkulasjonsregulering – total perifer motstand
9. Sirkulasjonsregulering – total perifer motstand
31 min
10. Sirkulasjonsregulering – blodtrykksregulering og -refleks
10. Sirkulasjonsregulering – blodtrykksregulering og -refleks
23 min
11. Blodtrykk og puls i praksis
11. Blodtrykk og puls i praksis
24 min
12. Praktisk EKG
12. Praktisk EKG
19 min
13. Fosterets blodsirkulasjon
13. Fosterets blodsirkulasjon
16 min
14. Nerdekroken – Sinusknuten
14. Nerdekroken – Sinusknuten
13 min

Vanlige spørsmål til denne forelesningen

Hvordan kan man øke det sirkulerende blodvolumet ved å øke sympatikusaktiviteten? Er ikke alt blodet i konstant sirkulasjon til enhver tid?Show

Jeg lurer på hvordan det kan ha seg at minuttvolumet er 5-8 liter, men at kroppen bare inneholder ca. 5 liter blod.Show

Er ejeksjonsfraksjon og kontraktilitet det samme rent fysiologisk? Show

Kan minuttvolum eller total perifer motstand øke alene, slik at bare én av dem øker uten å påvirke den andre?Show

Hvorfor er det vener som frakter oksygenrikt blod fra lungene til hjertet? Burde det ikke være arterier, siden det er oksygenrikt blod? Show

Hvordan blir blodstrømmen påvirket ved fysisk aktivitet? Show

Er det noen konkret forskjell mellom preload og total perifer motstand? Show

I sprettertanalogien som er brukt i denne videoen: Vil det si at dersom hjertet overfylles, så vil det sprekke, eller blir det mer riktig å tenke at når hjertet overfylles, så vil ikke den kontraktile evnen være like god? Show

Er EDV og preload det samme? Og er ESV og afterload det samme?Show

I videoen står det at parasympatikus innerverer hjertemuskulaturen slik at det blir redusert slagvolum. Foreleseren vår mener at dette er feil, altså at parasympatikus ikke påvirker ventriklenes kontraktilitet. Kan dere avklare hva som er rett? Show

8. Sirkulasjonsregulering – minuttvolum

I denne videoen blir du kjent med sentrale begreper i hjertets fysiologi som minuttvolum, slagvolum og hjertefrekvens. I tillegg lærer du om begrepet ejeksjonsfraksjon (EF) som benyttes svært aktivt i diagnostikk, blant annet for hjertesvikt.

Sist oppdatert 10.5.2020

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  1.75x fart
 • F
  Fullskjerm