1. Respirasjonssystemets oppgaver og anatomi
1. Respirasjonssystemets oppgaver og anatomi
16 min
2. Øvre luftveiers anatomi
2. Øvre luftveiers anatomi
20 min
3. Nedre luftveiers anatomi
3. Nedre luftveiers anatomi
29 min
4. Mediastinum og pleura
4. Mediastinum og pleura
13 min
5. Respirasjonsmuskler og ventilasjon
5. Respirasjonsmuskler og ventilasjon
21 min
6. Lungevolumene
6. Lungevolumene
17 min
7. Gassutveksling
7. Gassutveksling
20 min
8. Gasstransport og hemoglobinets metningskurve
8. Gasstransport og hemoglobinets metningskurve
 • Oversikt
 • Hovedmetoder for gasstransport i blod
 • Erytrocyttene (røde blodceller)
 • Erytrocytt vs. hemoglobin
 • Oksygemetningskurven, del 1
 • Blodgass og pulsoksymetri
 • Oksygenmetningskurven, del 2
 • Forskyvning av oksygenmetningskurven
 • Eksamensoppgaver
29 min
9. Respirasjonsregulering
9. Respirasjonsregulering
27 min

8. Gasstransport og hemoglobinets metningskurve

I denne videoen lærer du om hvordan oksygen og karbondioksid transporteres i blodet. Du lærer også om hemoglobinets fantastiske egenskaper som gasstransportør, særlig når det gjelder transport av oksygen.

Sist oppdatert 6.8.2020

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  1.75x fart
 • F
  Fullskjerm