1. Introduksjon til vev og organer
1. Introduksjon til vev og organer
13 min
2. Epitelvev
2. Epitelvev
12 min
3. Støttevev
3. Støttevev
10 min
4. Kontraktilt vev
4. Kontraktilt vev
4 min
5. Nervevev
5. Nervevev
4 min
6. Flytende vev
6. Flytende vev
10 min
7. Huden
7. Huden
 • Vevstyper
 • Huden
 • Epidermis
 • Dermis
 • Subcutis
 • Subcutane injeksjoner
 • Oppsummering
 • Hudens funksjoner
 • Eksamensoppgaver
22 min

7. Huden

I denne videoen skal du lære om huden.
 Huden regnes som et organ, og er sammensatt av flere ulike typer vev. Vi vier huden spesiell oppmerksomhet til slutt i dette kapittelet, fordi vi som helsepersonell trenger spesiell kunnskap om hud både som ledd i observasjon og behandling.

Sist oppdatert 30.9.2020

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  1.75x fart
 • F
  Fullskjerm