1. Introduksjon til cellen
1. Introduksjon til cellen
15 min
2. Cellens organeller
2. Cellens organeller
27 min
3. Cellemembranen og membranproteiner
3. Cellemembranen og membranproteiner
29 min
4. Den genetiske koden
4. Den genetiske koden
20 min
5. Proteinsyntesen  (fra DNA til protein)
5. Proteinsyntesen (fra DNA til protein)
20 min
6. Celledeling
6. Celledeling
28 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 7/29/2020

Referer til denne forelesningen