1. Oversikt over nervesystemet
1. Oversikt over nervesystemet
34 min
2. Nervecellen
2. Nervecellen
23 min
3. Nervevev
3. Nervevev
33 min
4. Nerveledning
4. Nerveledning
21 min
5. Aksjonspotensialet
5. Aksjonspotensialet
 • Begrepsoversikt
 • Stimulering over terskel utløser aksjonspotensialetet
 • Hva er et aksjonspotensial?
 • Ledning langs umyeliniserte og myeliniserte aksoner
 • Aksjonspotensialet
 • Aksjonspotensialet: to hendelser ved terskel
 • Refraktærperioden
 • Eksamensoppgaver
37 min
6. Synapser
6. Synapser
27 min
7. Hjernenerver, spinalnerver og perifere nerver
7. Hjernenerver, spinalnerver og perifere nerver
31 min
8. Introduksjon til hjerneanatomi
8. Introduksjon til hjerneanatomi
12 min
9. Hjerneanatomi
9. Hjerneanatomi
34 min
10. Hjernens blodforsyning
10. Hjernens blodforsyning
14 min
11. Hjernens hinner
11. Hjernens hinner
28 min
12. Ryggmargens anatomi
12. Ryggmargens anatomi
27 min
13. Motoriske og sensoriske nervebaner
13. Motoriske og sensoriske nervebaner
21 min
14. Reflekser
14. Reflekser
29 min
15. Det autonome nervesystemets oppbygning
15. Det autonome nervesystemets oppbygning
27 min
16. Det autonome nervesystemets funksjoner
16. Det autonome nervesystemets funksjoner
35 min
17. Nerdeledning – hvilemembranpotensialet
17. Nerdeledning – hvilemembranpotensialet
28 min

Vanlige spørsmål til denne forelesningen

Angående aksjonspotensialet: Etter repolariseringen, når kalium strømmer ut av cellen - hvordan kommer kalium seg tilbake inn igjen? Hvorfor sier man at det er blitt negativt på innsiden selv om natrium og kalium begge er positivt ladde?Show

Er det i hilusområdet at nervecellen blir hemmet eller stimulert til å sende nervesignaler? Show

Hva er forskjellen på en eksitatorisk og en inhibitorisk synapse? Show

Hva er forskjellen på elektrisk og kjemisk gradient?Show

Hva er refraktærperiode?Show

Hva er det som gjør at stimulering kommer over terskel og utløser aksjonspotensialet? Show

Hva er det som gjør at de spenningsstyrte kanalene lukker seg igjen? Show

Kan du gi noen eksempler på inhibitoriske synapser? Vil lokalbedøvelse virke som en inhibitorisk transmitter? Show

Finnes det eksistatoriske eller inhibitoriske synapser som er sterkere enn andre?Show

5. Aksjonspotensialet

I denne forelesningen lærer du om hva aksjonspotensialer er, og hvilken funksjon disse har i kroppen. Her får du altså både oversikt og detaljer om en av de mest spennende fysiologiske prosessene som ligger til grunn for nerveledning.

Sist oppdatert 14.12.2019

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  1.75x fart
 • F
  Fullskjerm