1. Syre-base (grunnleggende kjemi)
1. Syre-base (grunnleggende kjemi)
21 min
2. Syre-baseregulering
2. Syre-baseregulering
24 min
3. Forstyrrelser i syre- basebalansen
3. Forstyrrelser i syre- basebalansen
19 min
4. Væskebalanse
4. Væskebalanse
 • Væsketilførsel og væsketap
 • Intracellulærvæske og ekstracellulærvæske
 • Hydrostatisk trykk og osmose
 • Hydrostatisk trykk
 • Osmose
 • Praksis: Sepsis
 • Regulering av væskebalansen
 • Hypovolemi og tørste
 • Eksamensoppgaver
24 min

4. Væskebalanse

Her lærer du om kroppens væskebalanse og om hvilke mekanismer som opprettholder den.

Sist oppdatert 30.11.2020

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  2x fart
 • F
  Fullskjerm