1. Syre-base (grunnleggende kjemi)
1. Syre-base (grunnleggende kjemi)
21 min
2. Syre-baseregulering
2. Syre-baseregulering
24 min
3. Forstyrrelser i syre- basebalansen
3. Forstyrrelser i syre- basebalansen
19 min
4. Væskebalanse
4. Væskebalanse
24 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 11/30/2020

Referer til denne forelesningen