1. Respirasjonssystemets oppgaver og anatomi
1. Respirasjonssystemets oppgaver og anatomi
16 min
2. Øvre luftveiers anatomi
2. Øvre luftveiers anatomi
20 min
3. Nedre luftveiers anatomi
3. Nedre luftveiers anatomi
 • Anatomisk overblikk
 • De nedre luftveiene, oversikt
 • Luftrøret (trakea)
 • Lungene (pulmones)
 • Luftrørsforgreininger
 • Alveolene
 • Praksis: Lungebetennelse sett i mikroskopet
 • Overflatespenning og surfaktant
 • Eksamensoppgaver
29 min
4. Mediastinum og pleura
4. Mediastinum og pleura
13 min
5. Respirasjonsmuskler og ventilasjon
5. Respirasjonsmuskler og ventilasjon
21 min
6. Lungevolumene
6. Lungevolumene
17 min
7. Gassutveksling
7. Gassutveksling
20 min
8. Gasstransport og hemoglobinets metningskurve
8. Gasstransport og hemoglobinets metningskurve
29 min
9. Respirasjonsregulering
9. Respirasjonsregulering
27 min

3. Nedre luftveiers anatomi

I denne videoen skal du lære om de nedre luftveiene, med særlig vekt på alveolene. Du vil også lære om surfaktant, som er et stoff som hindrer lungene i å kollapse.

Sist oppdatert 5.8.2020

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  2x fart
 • F
  Fullskjerm