1. Syre-base (grunnleggende kjemi)
1. Syre-base (grunnleggende kjemi)
21 min
2. Syre-baseregulering
2. Syre-baseregulering
 • pH i blodet
 • Blodets buffersystemer
 • Hydrogenkarbonatsystemet
 • Lungenes og nyrenes rolle
 • Oppsummering
24 min
3. Forstyrrelser i syre- basebalansen
3. Forstyrrelser i syre- basebalansen
19 min
4. Væskebalanse
4. Væskebalanse
24 min

Vanlige spørsmål til denne forelesningen

Hva er det som gjør at en syre er flyktig mens en annen er ikke flyktig? Når jeg ser på likevektsligningen ser det jo ut som om alle leddene kan omdannes til hverandre.Show

Hva er forskjellen på alkalose og acidose? Show

2. Syre-baseregulering

I denne videoen skal du lære om hvilke systemer som sørger for at pH i blodet holder seg innenfor normalområdet.

Sist oppdatert 29.7.2020

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  1.75x fart
 • F
  Fullskjerm