1. Blodets oppgaver og bestanddeler
1. Blodets oppgaver og bestanddeler
25 min
2. Blodceller: Produksjon, utvikling og funksjon
2. Blodceller: Produksjon, utvikling og funksjon
28 min
3. ABO- og rhesussystemet
3. ABO- og rhesussystemet
29 min
4. Blodtransfusjon
4. Blodtransfusjon
34 min
5. Hemostase
5. Hemostase
25 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 7/28/2020

Referer til denne forelesningen