1. Oversikt over nervesystemet
1. Oversikt over nervesystemet
34 min
2. Nervecellen
2. Nervecellen
23 min
3. Nervevev
3. Nervevev
33 min
4. Nerveledning
4. Nerveledning
21 min
5. Aksjonspotensialet
5. Aksjonspotensialet
37 min
6. Synapser
6. Synapser
27 min
7. Hjernenerver, spinalnerver og perifere nerver
7. Hjernenerver, spinalnerver og perifere nerver
31 min
8. Introduksjon til hjerneanatomi
8. Introduksjon til hjerneanatomi
12 min
9. Hjerneanatomi
9. Hjerneanatomi
34 min
10. Hjernens blodforsyning
10. Hjernens blodforsyning
14 min
11. Hjernens hinner
11. Hjernens hinner
28 min
12. Ryggmargens anatomi
12. Ryggmargens anatomi
27 min
13. Motoriske og sensoriske nervebaner
13. Motoriske og sensoriske nervebaner
  • Nervebaner
  • Begrepsrepetisjon
  • Sensoriske nervebaner
  • Motoriske nervebaner
  • Eksamensoppgaver
21 min
14. Reflekser
14. Reflekser
29 min
15. Det autonome nervesystemets oppbygning
15. Det autonome nervesystemets oppbygning
27 min
16. Det autonome nervesystemets funksjoner
16. Det autonome nervesystemets funksjoner
35 min
17. Nerdeledning – hvilemembranpotensialet
17. Nerdeledning – hvilemembranpotensialet
28 min

Nervebaner

Rettelse på denne videoen desember 2023.

I vår tidligere versjon var første synapse i sensorisk bane plassert upresist i ryggmargen. Videoen er oppdatert, og nedenfor finner du en oppdatert figur som viser alt du trenger om nervebaner i ett bilde. Selv om refleksbuer har synapsene sine direkte i ryggmargen, så vil de fleste nervebaner som leder informasjon opp til sensorisk bark ha sin første synapse samme sted som den krysser: i hjernestammen.

NB: For smerte og temperatur er forløpet litt annerledes, siden banen for disse sansekvalitetene krysser allerede i ryggmargen.

Supplerende illustrasjoner

Sist oppdatert 12.12.2023

Referer til denne forelesningen