1. Normal kroppstemperatur og varmebalanse
1. Normal kroppstemperatur og varmebalanse
19 min
2. Regulering av kroppstemperatur og feber
2. Regulering av kroppstemperatur og feber
24 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 5/12/2020

Referer til denne forelesningen