Ordbok

abduksjon
ABO-systemet
ABO-uforlikelighet
abscess
absorpsjon
absorpsjonsfasen
ACTH
adaptasjon
adduksjon
adenin
adenosindifosfat
adenosintrifosfat
ADH
ADP
adrenalin
adrenokortikotropt hormon
akkomodasjon
aksjonspotensial
aktin
aktiv transport
akuttfaseproteiner
albumin
aldosteron
alfareseptorer
allel
alveol
amming
amylase
analsfinkter
anatomiske bevegelser
anatomiske plan
anatomiske retningsangivelser
androgener
ankerforbindelser
annulus fibrosus
anterior
antidiuretisk hormon
antigen
antigen-bindingssete
antigenreseptorer
antistoff
antrum
aorta
aortaklaffen
appendix vermiformis
arachnoidea
arterier
arteriolediameter
arterioler
arv
astrocytter
ATP
atrialt natriuretisk peptid
atrioventrikulærklaffene
atrioventrikulærknuten
auskultasjon
autofagi
autokrin regulering
autonom kontroll av hjertet
autonome nervesystemet
autosomal dominant arvegang
autosomal recessiv arvegang
AV-klaffene
AV-knuten
B-celler
bakteriemi
barriereforsvar
basalganglier
basalmembranen
base
basilarmembranen
begerceller
beinmarg
beinvev
beta-1-reseptorer
beta-2-reseptorer
betennelsesreaksjon
bihulene
bikuspidalklaffen
bindevev
binyrebarken
binyremargen
binyrene
biotilgjengelighet
bitestiklene
blindtarm
blod
blod-hjerne-barrieren
blodceller
blodplater
blodsukker
blodtransfusjon
blodtrykk
blodtrykksrefleksen
blæretransport
Brocas senter
bruskforbindelser
bruskvev
brystmelk
brystmuskler
buegangene
bukspytt
bukspyttkjertelen
bulbus olfactorius
bursa
canales semicirculares
celledeling
celleforbindelser
cellekjerne
cellekommunikasjon
cellemembranen
celleånding
cerebrospinalvæske
chorioidea
circumflex
CNS
cochlea
collum
collum femoris
colon
cornea
corpus
corpus ciliare
corpus vitreum
cortex cerebri
CSF
cupula
cyanose
cytokiner
cytoplasma
cytosin
cytoskjelettet
cytosol
cytotoksiske celler
cøkum
D-dimer
defekasjonsprosess
den blinde flekk
den gule flekken
dendritter
deoksyribonukleinsyre
depolarisering
dermatom
desmosomer
det cortiske organ
diafragma
diapedese
diastole
diencefalon
diffusjon
diploide celler
disakkarider
DNA
dopamin
ductus semicirculares
duodenum
dura mater
dyspné
dødvolum
EDV
EF
effektor
ejeksjonsfraksjon
EKG
eksentrisk arbeid
eksitatoriske synapser
ekskresjon
eksocytose
ekson
ekspektorat
ekspirasjon
ekspiratorisk reservevolum
ekstensjon
eksterna
elektrisk gradient
elektrontransportkjeden
emulgator
endediastolisk volum
endesystolisk volum
endetarm
endocytose
endokard
endokrin regulering
endokrine celler
endokrine pancreas
endokrine system
endolymfe
endomysium
enhancere
enteriske nervesystemet
ependymceller
epigastriet
epiglottis
epilepsianfall
epimysium
epitelvev
EPO
erytrocytt
erytropoiese
erytropoietin
ESV
fagocytose
fagocytter
feber
fenotype
fett
fettvev
FEV1
fibrinolyse
fibrøse forbindelser
fleksjon
flerumettet fett
follikkelstimulerende hormon
forankringsproteiner
fordøyelseskanalen
forlengede marg
forsert ekspiratorisk volum1
fosfolipider
fotoner
Frank-Starlings hjertelov
frontalbark
frontallappen
FSH
fundus
fyllingsgrad
førstepassasjemetabolisme
galle
galleblæra
gallesalter
ganglion
gap junctions
gassutveksling
gastrin
genetikk
genotype
ghrelin
glandel
glatt muskulatur
gliaceller
glideledd
globin
glottis
glukagon
glukose
GLUT4
glykogenolyse
gonader
grå substans
guanin
gynekomasti
haploide celler
haustra
hCG
hemoglobin
hemoglobinets metningskurve
hemostase
hengselledd
Hennemans prinsipp
heterozygot
hilus-området
hippocampus
his’ bunt
hjernebarken
hjernebjelken
hjernebroen
hjernehalvdeler
hjernehinnene
hjernenervene
hjernestammen
hjertekontraksjon
hjertemuskulatur
hjertet
hjertets egenfrekvens
hjertets elektriske ledningssystem
hjertets hvilerytme
homeostase
homozygot
hormonell regulering
hormonsystemet
hornhinnen
hukommelse
hukommelsesceller
hvilemembranpotensialet
hvit substans
hvite blodceller
hydrocele
hydrolaser
hypertermi
hyperton løsning
hypospadi
hypothalamus
hypoton løsning
hørselsansen
ileum
immun
immunisering
immunitet
indre øret
infeksjon
inflammasjon
inhibitoriske synapser
inspirasjon
inspiratorisk reservevolum
insulin
interferoner
interleukiner
intermediære filamenter
intima
intron
ionekanaler
iris
isometrisk arbeid
isotone løsning
nervus vagus

analsfinkter

Endetarmen lukkes av en indre og en ytre lukkemuskel. Disse kalles analsfinktere.