Ordbok

abduksjon
ABO-systemet
ABO-uforlikelighet
abscess
absorpsjon
absorpsjonsfasen
ACTH
adaptasjon
adduksjon
adenin
adenosindifosfat
adenosintrifosfat
ADH
ADP
adrenalin
adrenokortikotropt hormon
akkomodasjon
aksjonspotensial
aktin
aktiv transport
akuttfaseproteiner
albumin
aldosteron
alfareseptorer
allel
alveol
amming
amylase
analsfinkter
anatomiske bevegelser
anatomiske plan
anatomiske retningsangivelser
androgener
angiografi
ankerforbindelser
annulus fibrosus
anterior
antidiuretisk hormon
antigen
antigen-bindingssete
antigenreseptorer
antistoff
antrum
aorta
aortaklaffen
appendix vermiformis
arachnoidea
arterier
arteriolediameter
arterioler
arv
astrocytter
ATP
atrialt natriuretisk peptid
atrioventrikulærklaffene
atrioventrikulærknuten
auskultasjon
autofagi
autokrin regulering
autonom kontroll av hjertet
autonome nervesystemet
autosomal dominant arvegang
autosomal recessiv arvegang
AV-klaffene
AV-knuten
B-celler
bakteriemi
balanitt
barriereforsvar
basalganglier
basalmembranen
base
basilarmembranen
begerceller
beinmarg
beinvev
beta-1-reseptorer
beta-2-reseptorer
betennelsesreaksjon
bihulene
bikuspidalklaffen
bindevev
binyrebarken
binyremargen
binyrene
biotilgjengelighet
bitestiklene
blindtarm
blod
blod-hjerne-barrieren
blodceller
blodplatehemmer
blodplater
blodsukker
blodtransfusjon
blodtrykk
blodtrykksrefleksen
blodtrykksregulering
blæretransport
Brocas senter
bruskforbindelser
bruskvev
brystmelk
brystmuskler
buegangene
bukspytt
bukspyttkjertelen
bulbus olfactorius
bursa
canales semicirculares
celle
celledeling
celleforbindelser
cellekjerne
cellekommunikasjon
cellemembranen
celleånding
cerebrospinalvæske
chorioidea
circumflex
CNS
cochlea
collum
collum femoris
colon
cornea
corpus
corpus ciliare
corpus vitreum
cortex cerebri
CSF
cupula
Cushings triade (hodeskade)
cyanose
cytokiner
cytokinstorm
cytoplasma
cytosin
cytoskjelettet
cytosol
cytotoksiske celler
cøkum
D-dimer
defekasjonsprosess
den blinde flekk
den gule flekken
dendritter
deoksyribonukleinsyre
depolarisering
dermatom
desmosomer
det cortiske organ
diafragma
dialyse
diapedese
diastole
diencefalon
diffusjon
diploide celler
disakkarider
DNA
dopamin
ductus semicirculares
duodenum
dura mater
dyspné
dødvolum
EDV
EF
effektor
ejeksjonsfraksjon
EKG
eksaserbasjon
eksentrisk arbeid
eksitatoriske synapser
ekskresjon
eksocytose
ekson
ekspektorat
ekspirasjon
ekspiratorisk reservevolum
ekstensjon
eksterna
elektrisk gradient
elektrontransportkjeden
emulgator
endediastolisk volum
endesystolisk volum
endetarm
endocytose
endokard
endokrin regulering
endokrine celler
endokrine pancreas
endokrine system
endolymfe
endomysium
enhancere
enteriske nervesystemet
ependymceller
epigastriet
epiglottis
epilepsi
epimysium
epitelvev
EPO
erektil dysfunksjon
erytrocytt
erytropoiese
erytropoietin
ESV
fagocytose
fagocytter
feber
fenotype
fett
fettvev
FEV1
fibrinolyse
fibrøse forbindelser
fimose
flebitt
fleksjon
flerumettet fett
follikkelstimulerende hormon
forankringsproteiner
fordøyelseskanalen
forkalkning
forlengede marg
forsert ekspiratorisk volum1
fosfolipider
fotoner
Frank-Starlings hjertelov
frontalbark
frontallappen
FSH
fundus
fyllingsgrad
førstepassasjemetabolisme
galle
galleblæra
gallesalter
ganglion
gap junctions
gassutveksling
gastrin
genetikk
genotype
ghrelin
glandel
glatt muskulatur
gliaceller
glideledd
globin
glottis
glukagon
glukose
glukosuri
GLUT4
glykogenolyse
gonader
grå substans
guanin
gynekomasti
halveringstid
haploide celler
haustra
hCG
hematuri
hemoglobin
hemoglobinets metningskurve
hemostase
hengselledd
Hennemans prinsipp
heterozygot
hilus-området
hippocampus
his’ bunt
hjernebarken
hjernebjelken
hjernebroen
hjernehalvdeler
hjernehinnene
hjernenervene
hjernestammen
hjertekontraksjon
hjertemuskulatur
hjertet
hjertets egenfrekvens
hjertets elektriske ledningssystem
hjertets hvilerytme
homeostase
homozygot
hormonell regulering
hormonsystemet
hornhinnen
HRR
hukommelse
hukommelsesceller
hvilemembranpotensialet
hvit substans
hvite blodceller
hydrocele
hydrolaser
hyperpolarisering
hypertermi
hyperton løsning
hypofysen
hypospadi
hypothalamus
hypoton løsning
hørselsansen
ileum
immun
immunisering
immunitet
indre øret
infeksjon
inflammasjon
inhibitoriske synapser
inspirasjon
inspiratorisk reservevolum
insulin
interferoner
interleukiner
intermediære filamenter
intima
intron
ionekanaler
iris
isometrisk arbeid
isotone løsning
jern
kalsifikasjon
kalsitriol
kapillærer
karbohydrater
kardia
karkontraksjon
katekolamin
ketoacidose
kjemisk gradient
kjemokiner
kjemotakse
kjønnsbundet arvegang
kjønnsceller
kjønnshormoner
klitoris
kneleddet
knokler
koagulasjon
kodon
kolecystokinin
kols
komplementfaktorer
komplementsystemet
komplementære baser
kondylledd
konjugering
konsentrisk arbeid
kontraksjon
kontraktilitet
kontraktilt vev
koronararteriene
korpus
kortisol
kromosom
kromosomfeil
krøs
kuleledd
kvinnelige kjønnshormoner
kymotrypsin
LAD
langerhanske øyceller
langsynthet
larynx
lateral
LCX
ledd
leddbrusk
leddkapsel
leddspalte
left anterior descending
lemniscus medialis
leptin
leukocytter
lever
lichen sclerosus
ligand
likevektsorganene
likevektsreseptorer
likevektssansen
lillehjernen
lipase
lipolyse
luktecelle
luktehår
luktekolben
luktenerven
luktesansen
lungekretsløpet
lungene
lungevolum
luteiniserende hormon
lymfatiske organer
lymfe
lymfekar
lymfeknuter
lymfesystemet
lymfocytter
lymfoid rekke
lymfoide organer
lysozym
makrofager
marghule
mastceller
media
medial
mediastinum
medulla oblongata
megakaryocytter
meiose
melatonin
melena
mellomhjernen
mellomøret
menisk
menstruasjonssyklus
mesencefalon
messenger-RNA
mettet fett
MHC-molekyler
midthjernen
mikroglia
mikrototter
mikrotubuli
mikrovilli
milt
minuttvolum
mitokondriell arvegang
mitokondrier
mitose
monosakkarider
motilitet
motorisk bark
motorisk funksjon
motoriske enheter
motoriske systemet
motorprotein
mRNA
mucinproduserende celler
muskarin-reseptorer
muskel-vene-pumpen
muskelfiberbunter
muskelkontraksjon
muskelproteiner
muskelvev
mutasjoner
myelin
myeliniserte aksoner
myelogen rekke
myokard
myosin
myotom
natrium-kaliumpumpe
naturlig drepercelle
nefron
negativ feedback
nerveimpuls
nerveledning
nerverot
nervestyrt regulering
nervesystemet
nervevev
nervus vagus
netthinnen
nevroendokrin regulering
nevromuskulær synapse
nevron
nevrotransmitter
NK-celle
noradrenalin
nukleotid
nærsynthet
nøytrofile granulocytter
oksidativ fosforylering
oksipitallappen
oksygenmetning
oksytocin
oligodendrocytt
oliguri
omega-3-fettsyrer
organeller
osmose
osmotisk trykk
otolittorganene
overflatespenning
pancreas
papel
parafimose
parakrin regulering
parasympatikus
parathyreoidea
parathyreoideahormon
parietalceller
parietallappen
partialtrykk
passiv transport
penis
penisfraktur
perfusjon
perifere nervesystem
perikard
perimysium
periost
peristaltikk
peritonealdialyse
peritoneum
Peritubulær kapillær
perkusjon
pharynx
pia mater
pivotledd
plasma
plasmaceller
plasmaproteiner
plateepitel
platepluggdannelse
pleura
plexus choroideus
pns
pollakisuri
polysakkarider
polyuri
pons
portvenen
post-transkripsjonell modifikasjon
posterior
postsynaptisk membran
pre-mRNA
preload
presynaptisk membran
priapisme
primæraktiv transport
primærrespons
proenzymer
progesteron
prolaktin
pronasjon
propriosepsjonssans
prostata
proteaser
protein
proteinfilamenter
proteinuri
provoserte krampeanfall
pulmonalklaffen
punktmutasjon
pupillen
purkinjefibre
puss
pylorus
Ranviersk innsnøring
refleks
refleksbue
reflekssenter
refraktærperiode
regnbuehinnen
rektum
renin
repolarisering
reseptive felt
reseptorproteiner
respirasjonsmuskler
respirasjonsregulering
respirasjonssenteret
respiratorisk epitel
restvolum
retikulocytter
retina
retrograd bølge
Rh-immunisering
rhesussystemet
RNA-polymerase
rotasjonsbevegelser
ryggmargen
ryggsøylen
ryggvirvler
røde blodceller
rørknokkel
sacculus
sadelledd
salter
sarkolemma
sarkomer
satellittceller
Schwannske celler
sclera
scrotum
segmenteringsbevegelser
seilklaffene
sekresjon
sekretin
sekundæraktiv transport
sekundærrespons
semilunar-klaffene
semipermeabel membran
senehinne
sensorisk bark
sensoriske reseptorer
sensoriske system
sentralfuren
sentralnervesystemet
sepsis
signaloverføring
silencere
sirkulasjonsregulering
sirkulasjonssystemet
sitronsyresyklusen
skjelettet
skjoldbruskkjertelen
slagvolum
smakskvaliteter
smaksløker
smaksporer
smakssansen
smerte
sneglehuset
SNOPP
spenningshodepine
spenningsstyrte kalsiumkanaler
spenningsstyrte kanaler
spesifikke immunforsvaret
spinalganglion
spinalnerver
sporstoffer
språkforståelse
språkproduksjon
spyttkjertler
stamceller
starlingmekanismen
staver
steroider
stimulus
storhjernen
strålelegemet
støttevev
subaraknoidalrommet
supinasjon
surfaktant
SV
sylinderepitel
sympatikus
symptom
synapser
synapsespalte
synovialledd
synsbanene
synsbark
synsfelt
synsnerven
synsreseptorer
systemkretsløpet
systole
sædblærer
sædceller
T-angrepscelle
T-hjelpecelle
taeniae
takypne
tapper
tarmfolder
tarmtotter
temporal rekruttering
temporallappen
testiklene
testisretensjon
testistorsjon
testosteron
thalamus
thymin
thyreoidea
thyreoideastimulerende hormon
tidevolum
tight junctions
tilbaketrekningsrefleks
tinningbeinet
total lungekapasitet
total perifer motstand
TPM
trachea
tractus spinothalamicus
transduksjon
transkripsjon
translasjon
transmittersubstans
transportproteiner
triglyserider
trikuspidalklaffen
triptaner
tRNA
trombocytter
trommehinnen
tropomyosin
troponin
trypsin
tunica adventitia
tunica intima
tunica media
tverrstripet muskulatur
tykktarmen
tynntarmen
tyroksin
tømmingsgrad
umettet fett
uracil
urea
ureter
utriculus
uvea
vaksine
vaskulitt
vasopressin
veksthormon
veneklaff
vener
venesinus
venoler
ventilasjon
ventrikkel
ventrikkelsystemet
vestibulum
vev
vibrasjonssans
villi
Virchows triade
virvellegeme
vitalkapasitet
vitamin D
vitaminer
vulva
Wernickes område
Willis’ sirkel
ytre øret
Z-skive
zona fasciculata
zona glomerulosa
zona reticularis
årehinnen
øret
øretrompeten
øsofagus
østrogen
øyemusklene
øyets lysbrytende medier

cyanose

Blålig farge i huden eller slimhinner som følge av at vevet nært huden har lav oksygenmetning. Skiller mellom sentral cyanose (munnhule og lepper) og perifer cyanose (fingre, tær og andre perifere kroppsdeler).