Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Braden-skalaen
CHADS
CHADS2Vasc
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLE
Stratify
Svangerskapstermin
Vitalia for barn
Well's score
Well's score (LE)

SAMPLE

Systematisk gjennomgang av pasienters sykehistorie.

Signs and symptoms

  • Symptomspesifisering, utdypet ved OPQRST

Allergies

  • Kjente allergier?

Medication

  • Medisinbruk

Past medical history

  • Tidligere sykehistorie

Last oral intake

  • Sist spist/drukket

Events prior to illness

  • Hendelser før sykdom/skade oppstod