Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Appendisitt­risiko (Alvarado/AIR)
Braden-skalaen
CHADS
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskapstermin
Vitalia barn
Vitalia voksen
Wells' score
Wells' score (LE)

SAMPLER

Systematisk gjennomgang av pasienters sykehistorie.

Signs and symptoms

  • Symptomspesifisering, utdypet ved OPQRST

Allergies

  • Kjente allergier?

Medication

  • Medisinbruk

Past medical history

  • Tidligere sykehistorie

Last oral intake

  • Sist spist/drukket

Events prior to illness

  • Hendelser før sykdom/skade oppstod

Risk factors

  • Miljø og sosiale, psykologiske eller familiære faktorer
  • Nylig reisevirksomhet, kirurgi, diabetes, hypertensjon, alder, graviditet, røyking, overvekt, polyfarmasi, fallrisiko