Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR
Braden-skalaen
CHADS2Vasc
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale (GCS)
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskaps­termin
Vitalia barn
Vitalia voksen
Wells skår
Wells skår (LE)

PEWS

Pediatric Early Warning Score. Brukes for å identifisere barn med risiko for klinisk forverring.

Respirasjon (A + B)
Sirkulasjon (C)
Adferd (D)
CPAP/ inhalasjon hvert 15.minutt/ kontinuerlig inhalasjonsmedisin/ puritanfukter
Vedvarende brekninger/ oppkast postoperativt