Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Appendisitt­risiko (Alvarado/AIR)
Braden-skalaen
CHADS
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskapstermin
Vitalia barn
Vitalia voksen
Wells' score
Wells' score (LE)

OPQRST

Systematisk metode for å innhente en grundig smerte- og symptomanamnese.

Onset

 • Når startet symptomene?
 • Utløsende faktor?
 • Plutselig? Gradvis?

Provocation/palliation

 • Hva gjør det verre?
 • Hva gjør det bedre / lindrer?

Quality/quantity

 • Hvordan vil du beskrive symptomene?
 • Konstante eller takvise?

Region/radiation

 • Hvor er symptomene lokalisert?
 • Stråler eventuelle smerter utover?

Severity

 • Hvor mye er du plaget?
 • VAS/NRS-skala ved smerter

Timing

 • Hvor lenge har det vart?
 • Endrer symptomene seg?