Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR
Braden-skalaen
CHADS2Vasc
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale (GCS)
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskaps­termin
Vitalia barn
Vitalia voksen
Wells skår
Wells skår (LE)

NRS-2002

Screening av ernæringsmessig risiko.

Innledende screening

Dersom svaret er JA på noen av disse spørsmålene, gjennomføres hovedscreeningen i neste bilde.

Dersom svaret er NEI på alle spørsmålene, gjennomføres innledende screening ukentlig.

Dersom pasienten skal gjennomgå planlagt større kirurgi, skal en forebyggende ernæringsplan vurderes for å unngå assosiert ernæringsrisiko.