Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Braden-skalaen
CHADS
CHADS2Vasc
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLE
Stratify
Svangerskapstermin
Vitalia for barn
Well's score
Well's score (LE)

NORRISK2

Beregning av 10-årsrisiko for fatalt og ikke-fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Kjønn

Røyk

Vitalia

Førstegradsslektninger med hjerteinfarkt før 60 år

Legemiddelbehandlet hypertensjon

Lavt HDL kolesterol

(Menn: < 1,0 mmol/l. Kvinner: < 1,3 mmol/l)