Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR
Braden-skalaen
CHADS2Vasc
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale (GCS)
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskaps­termin
Vitalia barn
Vitalia voksen
Wells skår
Wells skår (LE)

NORRISK2

Beregning av 10-årsrisiko for fatalt og ikke-fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Kjønn

Røyk

Vitalia

Førstegradsslektninger med hjerteinfarkt før 60 år

Legemiddelbehandlet hypertensjon

Lavt HDL kolesterol

(Menn: < 1,0 mmol/l. Kvinner: < 1,3 mmol/l)