Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Appendisitt­risiko (Alvarado/AIR)
Braden-skalaen
CHADS
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskapstermin
Vitalia barn
Vitalia voksen
Wells' score
Wells' score (LE)

NIHSS

NIH Stroke Scale brukes for å vurdere alvorlighetsgraden av hjerneslag.

Spørsmålene skal stilles i rekkefølge, og man skal ikke gå tilbake og supplere eller korrigere underveis.

Poengene summeres, og kan brukes til en grov gradering av slag.

1a. Bevissthetsnivå
1b. Orientering
Spør om måneden og alder. Bruk det første svaret. Svaret må være helt korrekt. Pasienter med alvorlig dysartri skårer 1. Afatiske/komatøse pasienter skårer 2.
1c. Respons på kommando
Be pasienten åpne øynene og så lukke øynene; deretter knyte hånden og så åpne hånden. Første kommando brukes for å få øyne/hånd i standardisert testposisjon. Dersom pasienten gjør et entydig forsøk på å følge kommando, skåres dette som utført. Hvis pasienten ikke reagerer på kommando, kan ønsket respons demonstreres av undersøkeren.
2. Blikkbevegelse
Test horisontale øyebevegelser, voluntært eller reflektorisk (oculocephal refleks). Unormale funn i ett (isolert øyemuskelparese) eller begge øyne skårer 1. En fiksert blikkdreining til siden (som ikke kan overvinnes ved oculocephal manøver) skårer 2. Kalorisk testing utføres ikke.
3. Synsfelt
Test øvre og nedre laterale synsfelt ved hjelp av fingerbevegelse, fingertelling eller plutselige (truende) bevegelser inn fra siden i synsfeltet. Hvis pasienten ser mot den siden hvor fingrene beveges, skåret dette som 0. En entydig asymmetri i funnene skårer 1. Blindhet skårer 3. Test bilateralt simultan stimulering av syn hvis pasinten har neglekt, skåres 1 og resultatet benyttes også til å besvare punkt 11.
4. Ansikt
Instruer eller demonstrer å vise tenner, løfte øyenbrynene og lukke øynene. Hos stuporøse pasienter eller pasienter som ikke forstår instruksjonene, benyttes reaksjon/grimasering på smertestimuli som grunnlag for scoring. Komatøse pasienter skårer 3.
5. Kraft i armer
Test hver arm for seg (5a og 5b), først den friske armen. Hjelp pasienten til å holde armen utstrakt i 45° vinkel med håndflaten ned, slipp armen og skår bevegelsen. Ved brudd/amputasjon skåres 0.
6. Kraft i ben
Test hvert ben for seg (6a og 6b), først det friske benet. Hjelp pasienten til å holde benet utstrakt i 30° vinkel, slipp benet og skår bevegelsen. Ved brudd/amputasjon skåres 0.
7. Koordinasjon/ataksi
Test finger-nese-prøve og hæl-kne-prøve på begge sider. Ataksi skåres kun dersom den er entydig til stede og mer uttalt enn den usikkerheten som følger av pasientens pareser. Ved paralyse eller hos pasienter som ikke k larer å følge instruksjonen, skåres 0.
8. Hudfølelse
Test sensibilitet for stikk (tannstikker). Test overarmer, kropp, lår (men ikke hender og føtter på grunn av mulig polynevropati). Markert sensibilitetstap skåres kun når det er entydig til stede. Stuporøse og afatiske pasienter skåres vanligvis 0 eller 1. Pasienter med hjernestammeinfarkt og bilateralt sensibilitetstap, eller komatøse pasienter skåres 2. Be pasienten lukke øynene og angi (med ord eller peking) i hvilken kroppshalvdel du stikker. Test først ene kroppshalvdelen, deretter andre kroppshalvdelen og så (absolutt samtidig) begge kroppshalvdeler. Hvis pasienten ikke registrerer at stikkene utføres samtidig på begge sider, har pasienten neglekt og resultatet føres under punkt 11.
9. Språk/afasi
Pasienten skal formelt skåres etter standardiserte bilder og (engelske) setninger. I praksis testes språket ved å vurdere spontan tale og taleforståelse. Leseforståelse testes ved å skrive med store bokstaver lukk øynene på et papir og be pasienten gjøre hva som står på lappen. Benevning testes ved at pasienten sier navnet på forskjellige kjente gjenstander. Samlet språkvurdering går på om samtale er mulig eller svært vanskelig eller umulig. Komatøse pasienter skårer 3.
10. Tale/dysartri
Pasienten skal formelt skåres etter standardiserte bilder og (engelske) setninger. I praksis testes tale gjennom samtale med pasienten. Pasienter som ikke har språk, som ikke kan forstås på en meningsfylt måte, eller er komatøs, skårer 2. Alle andre lettere grader av dysartri skårer 1.
11. Neglekt/Ekstinsjon
Se punktene 3 og 8. Hvis pasienten har betydelig synstap (hemianopsi) og sensibiliteten er normal, skåres 0. Hvis pasienten er afatisk, men har oppmerksomhet mot begge sider, skåres 0. Pasienter som entydig neglisjerer halvdelen av rommet (selv om de ikke har ekstinksjon ved visuell/ sensorisk testing) skåres 1. Komatøse pasienter skåres 2.

0

Ikke slag