Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Appendisitt­risiko (Alvarado/AIR)
Braden-skalaen
CHADS
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskapstermin
Vitalia barn
Vitalia voksen
Wells' score
Wells' score (LE)

ISBAR

ISBAR er en huskeregel man kan bruke for å melde / diskutere pasienter med annet helsepersonell.

Identifikasjon

 • Oppgi:
  • Hvem du er.
  • Hvor du er.
  • Pasientens navn, alder, kjønn, avdeling.
 • Få bekreftelse på hvem du snakker med.

Situasjon

 • Hva er problemet / årsak til kontakt?
  • Jeg ringer fordi..
  • Jeg har opplysninger..
 • Angi om det haster eller ikke.

Bakgrunn

 • Korfattet sykehistorie:
  • Tidligere og aktuelle sykdommer av betydning.
   • Demens?
   • Hjertesvikt?
   • KOLS?
  • Aktuelle problemer og behandling.
  • Allergier.
  • Smitterisiko

Aktuell tilstand

 • A: luftveier.
 • B: pust.
 • C: sirkulasjon.
 • D: nevrologi.
 • E: temperatur, hud, skader etc.

Råd

 • Derfor anbefaler jeg / hva anbefaler du?
 • Umiddelbare tiltak.
 • Overvåkning / overflytting.
 • Utredning / behandling.
 • Hvor ofte skal jeg?
 • Når skal jeg kontakte igjen?