Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Braden-skalaen
CHADS
CHADS2Vasc
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLE
Stratify
Svangerskapstermin
Vitalia for barn
Well's score
Well's score (LE)

ESAS

Symptomscore for palliative pasienter.

Smerte
1/10
0
Ingen smerte
Verst tenkelig smerte
Slapphet (mangel på krefter)
2/10
0
Ingen slapphet
Verst tenkelig slapphet
Døsighet (søvnighet)
3/10
0
Ingen døsighet
Verst tenkelig døsighet
Kvalme
4/10
0
Ingen kvalme
Verst tenkelig kvalme
Matlyst
5/10
0
Ikke nedsatt matlyst
Verst tenkelig nedsatt matlyst
Tung pust
6/10
0
Ingen tung pust
Verst tenkelig tung pust
Depresjon (nedstemthet)
7/10
0
Ingen depresjon
Verst tenkelig depresjon
Angst (urolighet)
8/10
0
Ingen angst
Verst tenkelig angst
Velvære (hvordan man har det)
9/10
0
Best tenkelig velvære
Verst tenkelig velvære
Andre problemer
10/10
0
Ingen annet problem
Verst tenkelig annet problem

0