Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Appendisitt­risiko (Alvarado/AIR)
Braden-skalaen
CHADS
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskapstermin
Vitalia barn
Vitalia voksen
Wells' score
Wells' score (LE)

4AT

Screening for delirium og kognitiv svikt. Instrumentet 4AT er utformet for en rask førstegangsvurdering av delirium og kognitiv svikt.

1. Årvåkenhet
Pasienten virker tydelig døsig (dvs. vanskelig å vekke og/ eller er åpenbart søvnig ved undersøkelsen) eller motorisk urolig/hyperaktiv. Observer pasienten. Hvis pasienten sover, forsøk å vekke pasienten med vanlig stemme eller ved varsom berøring på skulderen. Be pasienten oppgi navn og adresse til hjelp med vurderingen.
2. AMT4 - Forkortet mental vurdering
Spør om alder, fødselsdato, sted (navnet på sykehuset eller bygning) og årstall.
3. Oppmerksomhet
Spør pasienten: "Kan du i baklengs rekkefølge nevne for meg årets måneder, begynn med desember". Å hjelpe pasienten med et innledende spørsmål "hva er måneden før desember?" er tillatt.
4. Akutt endring eller fluktuasjon i tilstand
Holdepunkter for betydelige endringer eller fluktuasjoner knyttet til: årvåkenhet, kognisjon, annen mental funksjon (F.eks. paranoide symptomer, hallusinasjoner) oppstått i løpet av de siste to uker og fremdeles tilstede de siste 24 timer.