Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR
Braden-skalaen
CHADS2Vasc
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale (GCS)
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskaps­termin
Vitalia barn
Vitalia voksen
Wells skår
Wells skår (LE)

ABCDE

ABCDE er en huskeregel man kan bruke for å huske rekkefølgen ved førstehjelp og andre situasjoner hvor man må vurdere pasientens status systematisk.

Airways

 • Se, hør og føl.
 • Sikre frie luftveier.
 • Kontinuerlig revurdering.

Breathing

 • Se, hør og føl.
 • Tell respirasjonsfrekvens og mål SpO2.
 • Gi oksygen med mindre det er kontraindisert.
 • Assistér pusten hvis nødvendig (bag, maske, tube etc).
 • Kontinuerlig revurdering.

Circulation

 • Se, føl og mål.
 • Perfusjonstatus: Farge og temperatur.
 • Puls: frekvens og rytme.
 • Blodtrykk.
 • Venetilgang (IV, IO).
 • Blodprøver.
 • Infusjon om nødvendig.
 • Kontinuerlig revurdering.

Disability

 • Vurdér nevrologisk status som utgangspunkt for senere endringer.
  • A: alert (våken)
  • V: verbal (reagerer på tiltale)
  • P: pain (reagerer på smerte)
  • U: unresponsive (reagerer ikke)
 • Kontinuerlig revurdering.

Exposure

 • Inspeksjon av pasienten.
 • Skader?
 • Blødning?
 • Utslett (allergisk reaksjon, brannskade etc)?
 • Temperatur (hindre nedkjøling).