Dekker vi pensum?

Vi får ofte spørsmål om MedEasy dekker pensum i ulike fag. Her er en oversikt over hvilke temaer vi dekker.

Anatomi og fysiologi:

Vi dekker alle momentene i den nasjonale læringsutbyttebeskrivelsen, så du kan trygt bruke kun MedEasy når du forbereder deg til nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Vi har forsket på resultatene til tusenvis av studenter som bruker MedEasy som primærkilde, og de fantastiske resultatene finner du her!

Mikrobiologi:

Det er ingen nasjonal læringsutbyttebeskrivelse i mikrobiologi, og pensum vil variere fra skole til skole. Videoene våre vil gi deg et godt grunnlag og en oversikt over det som er kjernepensum på landets største skoler. Likevel anbefaler vi å bruke pensumbøkene i tillegg, og følge nøye med på hva som har vært gitt tidligere til eksamen på din skole. Er det øvingsoppgaver som deles ut lokalt der du studerer, så bør du gå «all in» på disse i tillegg. Mikrobiologivideoene våre vil komme ut oppdatert utgave i løpet av våren 2022.

Medikamentregning:

Videoene i medikamentregning dekker 100 % på de aller fleste skoler i Norge! Eksamen lages lokalt, så vi anbefaler at du i tillegg ser nøye på forelesningsnotater og tidligere eksamener fra din skole, sånn at du er best mulig forberedt. Lærebok i medikamentregning bør være helt unødvendig hvis du bruker vårt kurs og øvingsoppgaver.

Sykdomslære:

Sykdomslære dekker kjernepensum og vi har prioritert tema som er enten vanligst og/eller viktigst for deg å mestre godt i praksis for å gjøre en god og trygg jobb for dine pasienter. Heldigvis er det stor grad av overlapp mellom hva som er viktigst i klinikk og hva som dukker opp på eksamen. Vi kan foreløpig ikke si at våre sykdomslærevideoer komplett innholdsmessig, siden det fortsatt er flere sykdomstilstander vi ikke har dekket enda. Vi har nå ansatt flere leger og sykepleiere som hjelper oss med å produsere både helt nye forelesninger og oppdatere videoer i vårt tidligere SykepleiePluss-format.

Det er ganske stor variasjon mellom skolene med tanke på hvordan man har strukturert sykdomslæreundervisningen innholdsmessig og pedagogisk. Vi har derfor omfattende historisk statistikk på hva som er blitt gitt på eksamen flere år tilbake i tid ved de fleste store norske skoler, og vi prøver å prioritere de tema som vi ser at kommer igjen på eksamen år etter år – men aller viktigst for oss er å prioritere de tema som vi mener er veldig klinisk relevante (eksempelvis hvordan du oppdager sepsis, hjerteinfarkt og hjerneslag). 

Vedlagt følger en liste over alle tema vi har laget ferdig, og tema vi planlegger å lage i løpet av dette skoleåret. Du må altså basere deg på å bruke skolens pensumliste i tillegg, og det kan være lurt å gå på forelesning for å høre hva dine forelesere (som trolig også lager eksamen) vektlegger lokalt. Hvis du ser våre videoer før du går på skolens forelesninger vil du kunne utfordre og stille veldig gode spørsmål til foreleseren din!

Oversikt over ferdigstilte tema i sykdomslære:

Karsykdommer: Hypertensjon

Hjertesykdommer: ACS, angina pectoris og hjertesvikt

Lungesykdommer: Kols, astma, pneumoni, ARDS og egen forelesning om spirometri

Nyrer og urinveier: UVI og akutt nyreskade

Endokrinologi: Stoffskifte og diabetes

Hematologi: DVT og lungeembolisme

Infeksjon: Sepsis og pneumoni

Nevrologi: Hjerneslag, bevissthetsvurdering (GCS), traumatisk hodeskade, hjernerystelse, ICP, traumatiske intrakranielle hodeskader og epilepsi

Onkologi: Introduksjon, patofysiologi, generelle behandlingsprinsipper og egne videoer om alle de vanligste og viktigste krefttypene 

Gastro: Akutt abdomen, Akutt appendisitt, ikterus, obstipasjon og inflammatoriske tarmsykdommer (sistnevnte under eksamensforelesning)

Revmatologi: Oversiktsforelesning + alle sykdommer

Bevegelsesapparatet: Hoftebrudd

Gynekologi: Endometriose

Pediatri: Vurdering av akutt syke barn

Akuttmedisin: Traumatiske thoraxskader (hemothorax og pneumothorax)

EKG-kurs

Planen videre:

Nå jobber vi med oppdatering og utvidelse av temaene som allerede ligger ute. Nye forelesninger som vil publiseres etter nyttår 2022 er akutt rygg, bevegelsesforstyrrelser (parkinsons og huntingtons) og flere caser i EKG-kurset vårt.

Fra våren 2022 starter vi med å oppdatere hjerte- og lungesykdommer. I tillegg planlegges helt nye videoer om disse temaene (i tilfeldig rekkefølge): HLR, demens, delir, multippel sklerose, anemi, meningitt, perikarditt, bronkitt, aortaaneurisme, nyrestein, hudinfeksjoner, sår, respirasjonssvikt, pankreatitt, IBS/IBD, sjokk, prostatasykdom, hodepine, overvekt, postoperative infeksjoner, ulcus, gastritt, gallestein og forelesningen «kritisk syk på post».

Vi tar forbehold om endringer og forsinkelser i planen.

Du kan hjelpe oss å tilpasse undervisningen ekstra godt til din lokale eksamen ved å sende alt du har av tidligere eksamensoppgaver fra din skole til post@medeasy.no, så sjekker vi at vi ikke mangler noen oppgaver i vår database!

Oversikten er sist oppdatert 23. januar 2022

Del denne artikkelen