Dekker vi pensum?

Vi får ofte spørsmål om MedEasy dekker pensum i ulike fag. Her er en oversikt over hvilke temaer vi dekker.

Anatomi og fysiologi:

Vi dekker alle momentene i den nasjonale læringsutbyttebeskrivelsen, så du kan trygt bruke kun MedEasy når du forbereder deg til nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Mikrobiologi:

Det er ingen nasjonal læringsutbyttebeskrivelse i mikrobiologi, og pensum vil variere fra skole til skole. Videoene våre vil gi deg et godt grunnlag, men du må nok bruke pensumbøkene i tillegg, og følge med på hva som kreves til eksamen på din skole. Mikrobiologivideoene våre skal oppdateres i løpet av 2021.

Medikamentregning:

Videoene i medikamentregning dekker 100 % på de aller fleste skoler i Norge! Eksamen lages lokalt, så vi anbefaler at du i tillegg ser nøye på forelesningsnotater og tidligere eksamener fra din skole, sånn at du er best mulig forberedt.

Sykdomslære:

Sykdomslære er, i motsetning til anatomi og fysiologi, ikke komplett innholdsmessig, og vi holder fortsatt på å produsere nye forelesninger og komplettere allerede påbegynte tema. I tillegg er de fleste forelesningene i «gammelt» SykepleiePluss-format og skal oppgraderes med ny grafikk. Faglig og pedagogisk er likevel disse forelesningene av høy klasse!

Det er ganske stor variasjon mellom skolene med tanke på hvordan man har strukturert sykdomslære innholdsmessig og pedagogisk. Ettersom det ikke finnes noen nasjonal læringsutbyttebeskrivelse i sykdomslære vil vi ikke kunne si at vi dekker hele pensum på samme måte som i anatomi og fysiologi. Når det er sagt, har vi statistikk på hva som er blitt gitt på eksamen fem år tilbake i tid ved alle norske skoler, og vi prøver å prioritere alle de tema som vi ser at kommer igjen på eksamen år etter år – men aller viktigst for oss er å prioritere de tema som vi mener er veldig klinisk relevante (eksempelvis qSOFA ved sepsis). 

Vedlagt følger en liste over alle tema vi har laget ferdig, og tema vi planlegger å lage i løpet av dette skoleåret. Du må altså basere deg på å bruke skolens pensumliste i tillegg, og det kan være lurt å gå på forelesning for å høre hva dine forelesere (som trolig også lager eksamen) vektlegger lokalt. Hvis du ser våre videoer før du går på skolens forelesninger tipper jeg du kan utfordre foreleseren ganske ofte! Vi tror vårt undervisningsopplegg er det beste i landet på sykdomslære nettopp fordi vi som underviser jobber med pasienter i det daglige og har oppdatert erfaring fra akuttmottak, sengepost, legevakt og fastlegekontor. Vi integrerer praktiske caser og eksempler i undervisningen, og fokuserer mye på teamarbeid i møte med pasientene.

Oversikt over ferdigstilte tema i sykdomslære:

Karsykdommer: Hypertensjon

Hjertesykdommer: ACS, angina pectoris og hjertesvikt

Lungesykdommer: Kols, astma, pneumoni og egen forelesning om spirometri

Nyrer og urinveier: UVI og akutt nyreskade

Endokrinologi: Stoffskifte og diabetes

Hematologi: DVT og lungeembolisme

Infeksjon: Sepsis og pneumoni

Nevrologi: Hjerneslag, bevissthetsvurdering (GCS), traumatisk hodeskade, hjernerystelse, ICP og traumatiske intrakranielle hodeskader

Onkologi: Introduksjon, patofysiologi, generelle behandlingsprinsipper og egne videoer om alle de vanligste og viktigste krefttypene 

Gastro: Akutt abdomen, ikterus, obstipasjon og inflammatoriske tarmsykdommer (sistnevnte under eksamensforelesning)

Revmatologi: Oversiktsforelesning + alle sykdommer

Bevegelsesapparatet: Hoftebrudd

Pediatri: Vurdering av akutt syke barn

Akuttmedisin: Traumatiske thoraxskader (hemothorax og pneumothorax)

EKG-kurs

Planen videre:

Nå jobber vi med oppdatering og utvidelse av temaene som allerede ligger ute. Nye forelesninger som er planlagt framover er akutt appendisitt, endometriose, epilepsi, multippel sklerose, anemi, meningitt, demens, delir, hudinfeksjoner, sår, prostatasykdom, akutt rygg, hodepine, overvekt og postoperative infeksjoner.

Vi tar forbehold om endringer og forsinkelser i planen.

Du kan hjelpe oss å tilpasse undervisningen ekstra godt til din lokale eksamen ved å sende alt du har av tidligere eksamensoppgaver fra din skole til post@medeasy.no, så sjekker vi at vi ikke mangler noen oppgaver i vår database!

Oppdatert 28. april 2021

Del denne artikkelen