Close

Nils Christian Karlsen

Nils Christian er fagansvarlig lege og foreleser i MedEasy.

Han er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som lege i spesialisering ved indremedisinsk avdeling ved Sørlandet Sykehus og flere år som fastlege ved Randesund legesenter. Han har bred undervisningserfaring som hovedlærer og sensor i anatomi og fysiologi for sykepleiere ved Høgskolen Diakonova i Oslo. Han jobber også som sensor for NOKUT hvor han retter nasjonal eksamen for sykepleie. I studietiden var han også hovedlærer og sensor i flere ulike fagfelt ved Bjørknes Helsehøyskole. Tidligere har han studert psykologi ved NTNU og ledelse i regi av Luftforsvarets Befalsskole, hvor han også har jobbet som instruktør.