Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Blodets oppgaver og bestanddeler

Play

Her får du en kort oversikt over blodets oppgaver og bestanddeler.

25:00

2. Blodceller: Produksjon, utvikling og funksjon

Play

Her lærer du om beinmargens produksjon av blodceller, og om hvordan blodcellene utvikler seg i ulike cellerekker. Du får en innføring i de ulike blodcellenes funksjon, med særlig vekt på erytrocyttene (de røde blodcellene).

28:00

3. ABO- og rhesussystemet

Play

Her får du en innføring i ABO- og rhesussystemet. Målet er at du skal forstå prinsippene som ligger til grunn for blodoverføring.

29:00

4. Blodtransfusjon

Play

Her skal du få en gjennomgang av transfusjonshierarkiet og praktiske eksempler på blodtransfusjoner.

34:00

5. Hemostase

Play

Her lærer du alt du trenger å kunne om kroppens mekanismer for å stanse en blødning. Du skal også lære litt om blodpropper.

25:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.