Samtykkekompetanse og tvang

Previous
Play
Next
30. april 2024 – 66 minutter
samtykkekompetansekapittel 4alov om psykisk helseverntvangsbehandlingjehovas vitnersultestreikhlr/res-minusdødsforlengende behandlingkapittel 9kapittel 10øyeblikkelig hjelpLov om kommunale helse- og omsorgstjenesterHelse- og omsorgstjenestelovenLov om helsepersonellHelsepersonelloven§ 7Vurdering av samtykkekompetanse
Vi får besøk av overlege Elisabeth Tallaksen Ulseth som diskuterer det viktige begrepet samtykkekompetanse som ligger til grunn for all behandling i helsevesenet, og som er spesielt viktig å forstå når vi vurderer å behandle mot noens vilje. I denne casebaserte episoden får du full oversikt over alt fra relevante lover til helt praktiske og konkrete tips. Avslutningsvis løser vi tre caser som handler om henholdsvis tvang ved selvskading, tvangsbehandling ved demens og til slutt tvangsbehandling ved samtidig psykisk og akutt livstruende somatisk sykdom. Casene og full artikkel som dekker tematikken finner du her: https://medeasy.no/lecture/clinical/a/Samtykkekompetanse