Venøs tromboembolisme
Repetisjon av karanatomi og koagulasjon
Repetisjon av karanatomi og koagulasjon
26 min
Dyp venetrombose
Dyp venetrombose
26 min
Lungeembolisme
Lungeembolisme
30 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 12/31/2016

Referer til denne forelesningen