Hjerneslag
Hjerneslag - oversikt
Hjerneslag - oversikt
13 min
Hjerneslag - alarmsymptomer
Hjerneslag - alarmsymptomer
21 min
Infarkt og TIA
Infarkt og TIA
18 min
Hjerneblødning
Hjerneblødning
20 min
Hodeskade
1. GCS
1. GCS
15 min
2. Traumatisk hodeskade
2. Traumatisk hodeskade
28 min
3. Nevrologisk undersøkelse ved traumatiske hodeskader
3. Nevrologisk undersøkelse ved traumatiske hodeskader
4 min
4. Bildediagnostikk ved traumatisk hodeskade
4. Bildediagnostikk ved traumatisk hodeskade
2 min
5. Repetisjon av relevant hjerneanatomi
5. Repetisjon av relevant hjerneanatomi
4 min
6. Traumatiske intrakranielle hodeskader
6. Traumatiske intrakranielle hodeskader
19 min
7. Introduksjon og årsaker til økt intrakranielt trykk
7. Introduksjon og årsaker til økt intrakranielt trykk
11 min
8. Behandling av økt intrakranielt trykk
8. Behandling av økt intrakranielt trykk
9 min
9. Hjernerystelse
9. Hjernerystelse
14 min
10. Skriftlig pasientinformasjon ved hjernerystelse
10. Skriftlig pasientinformasjon ved hjernerystelse
5 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 12/31/2016

Referer til denne forelesningen