Thyreoidea
Thyreoidea - repetisjon av anatomi og fysiologi
Thyreoidea - repetisjon av anatomi og fysiologi
31 min
Hypotyreose
Hypotyreose
20 min
Hypertyreose
Hypertyreose
24 min
Kreft i thyreoidea
Kreft i thyreoidea
11 min
Diabetes mellitus
Introduksjon til diabetes
Introduksjon til diabetes
23 min
Diabetes type 1
Diabetes type 1
 • Case – Inge N. Insulin
 • Definisjon og forekomst
 • Patofysiologi
 • Symptomer og funn
 • Supplerende undersøkelser
 • Diagnose
 • Komplikasjoner
 • Behandling
 • – Behandlingsmål
 • – Medikamentell behandling
 • – Å leve med diabetes
 • Prognose
 • Eksamensoppgave
35 min
Diabetes type 2
Diabetes type 2
29 min
Akutte komplikasjoner
Akutte komplikasjoner
25 min
Senkomplikasjoner
Senkomplikasjoner
18 min
Svangerskapsdiabetes
Svangerskapsdiabetes

Diabetes mellitus type 1

Diabetes mellitus type 1 er en sykdom hvor mangel på insulin gir høye glukosenivåer i blodet. Sykdommen er livstruende uten behandling.

I vår video sammenligner vi sykdomsmekanismen ved diabetes type 1 med at man mangler nøkler (insulin) som skal låse opp låsen (glukosetransportøren) som slipper glukose inn i cellene.

Årsaken til insulinmangelen er vanligvis autoimmun ødeleggelse av betacellene i pancreas (bukspyttkjertelen). Under normale omstendigheter produserer disse cellene insulin som respons på økt blodglukose. DM1 er relativt sjelden, det er ca. 25 000 personer i Norge som har sykdommen. Det vanligste er å få diagnosen som barn eller ung voksen. Det er en alvorlig sykdom, og den kan potensielt være livstruende dersom den oppdages for sent.

Tidlige symptomer er tørste, økt urinproduksjon og utmattelse. Ubehandlet vil man tape store mengder væske via urin, og resultatet blir alvorlig dehydrering og vekttap. Samtidig vil kroppen forsøke å kompensere for manglende glukose i cellene ved å produsere sure ketoner. Disse ketonene vil til slutt kunne gi i en alvorlig og dødelig syreforgiftning som kalles ketoacidose.

Diagnosen stilles som regel basert på symptomer og blodprøver som viser høye nivåer av blodglukose eller høy HbA1c (langtidsblodglukose). Ved behov kan man også bekrefte diagnosen ved å påvise lave verdier av C-peptid (et biprodukt av normal insulinproduksjon), og ofte også tilstedeværelsen av spesielle autoantistoffer.

Behandling av diabetes type 1 handler om å tilføre insulin, og man prøver å etterligne den normale insulinproduksjonen så godt som mulig. De fleste som får diagnosen i dag starter behandling med insulinpumpe som gir kontinuerlig insulintilførsel. Et alternativ er bruk av kombinasjon av sprøyter (insulinpenn) med langtidsvirkende og hurtigvirkende insulin. Faktorer som sykdom, kosthold, trening og stress vil påvirke insulinbehovet, så god opplæring og veiledning i ulike livsfaser er helt essensielt for å håndtere sykdommen effektivt og for å forhindre langtidsskader og komplikasjoner.

På lang sikt gir diabetes type 1 økt risiko for hjertekarsykdommer som hjerteinfarkt, kronisk nyresykdom og hjerneslag, men utviklingen av hjerte-karsykdommer kan motvirkes ved å ha god kontroll på blodglukosen. Insulin og moderne behandling har gjort at diabetes er en sykdom man kan behandle, slik at diabetes er en sykdom man lever med og ikke dør av.

Definisjon

 • Økt glukosenivå i blodet som følge av redusert insulinproduksjon 

 • Årsaken er autoimmun sykdom som rammer betacellene i pancreas

Forekomst

 • Mindre vanlig

  • Ca. 25 000 nordmenn har  diabetes mellitus type 1 

  • Debuterer vanligvis hos barn eller unge voksne

Symptomer

 • Tørste (polydipsi)

 • Økt urinproduksjon (polyuri)

 • Utmattelse (fatigue)

 • Uklart syn

Funn

 • Dehydrering

 • Vekttap

Diagnostikk

 • Klassiske symptomer

 • Blodprøver

  • Høy blodglukose eller høy HbA1c

  • Lav C-peptid og høyt autoantistoff

Behandling

 • Medikamentell behandling 

  • Langtidsvirkende insulin

  • Hurtigvirkende insulin

 • Egenbehandling 

  • Forståelse av sykdom

  • Tilpasset kosthold

  • Regelmessig fysisk aktivitet

Supplerende illustrasjoner

Patofysiologi ved diabetes mellitus type 1
Patofysiologi ved diabetes mellitus type 1
Diagnosekriterier ved diabetes mellitus type 1
Diagnosekriterier ved diabetes mellitus type 1
Medikamentell behandling ved diabetes mellitus type 1
Medikamentell behandling ved diabetes mellitus type 1

Sist oppdatert 11.3.2024

Referer til denne forelesningen