Historien om Henrik som skader seg: En digital historie om samarbeid, læring og deling 

Hvordan fremme samarbeid på tvers av ulike utdanninger og campuser? For NTNU ble svaret en digital læringshistorie om gutten Henrik som skadet seg.

NTNU har, som mange utdanningsinstitusjoner, flere campuser som tilbyr samme studietilbud, men som er fysisk langt fra hverandre. 

– Geografisk avstand gjør det vanskeligere å samarbeide, sier førsteamanuensis Randi Stokke ved NTNU Gjøvik. Hun er prosjektleder for det DIKU-finansierte prosjektet På tvers av fjord og fjell, som skal få studenter og lærere til å “møtes” på tvers av campuser og profesjonsutdanninger ved hjelp av digitale løsninger. 

– Vi ønsket å utvikle og prøve ut et digitalt læringsdesign som kunne brukes av alle campuser på videreutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, i tillegg til bachelorutdanningen i radiografi, forteller Stokke. Etter hvert ble også videreutdanningen i barnesykepleie med. 

De ulike profesjonsutdanningene har allerede samme studieplan, og det er mye tverrprofesjonelt samarbeid i praksis.

Kompetanse innen utvikling av læringsverktøy

Ideen var å følge et helt pasientforløp, og at studentene i dette løpet kunne stoppe underveis ved ulike former for simulering og annen læring. 

– Med dette ville vi stimulere til studentaktiv og tverrprofesjonell læring, samt bidra til fellesskap i utdanningene på tvers av campuser, sier Stokke. 

Prosjektet er et samarbeid innad i NTNU, mellom ulike institutter. 

– Vi hadde ikke så mye kompetanse selv på akkurat det å lage digitale læringsverktøy, så her ville vi i tillegg samarbeide med en privat aktør. 

Valget falt på MedEasy. 

– Vi hadde hørt at MedEasy presenterer læringsressurser på en spennende måte, og så at deres kompetanse på å utvikle digital undervisning til akkurat denne målgruppen var veldig relevant for oss.

Barn og nevrologi

Læringsdesignet skulle altså fortelle en hel pasienthistorie, fra noe skjer til ferdig behandling eller rehabilitering. 

– Vi valgte temaet barn og nevrologi, og utifra dette utviklet vi historien om Henrik i en idedugnad, forteller Randi Stokke. 

Henrik er en gutt som faller ned fra et tre og får en hodeskade. Ved å følge ham gjennom hele løpet, fra samtalen med AMK, via traumemottak, ulike undersøkelser og luftambulansetransport, til nevrokirurgisk operasjon, var tanken at studentene skulle lære gjennom hele historien. 

– Vi presenterte historien for MedEasy, og ønsket egentlig at de bare skulle produsere tre forelesninger. Men de kom tilbake med noe mye bedre. De ville lage hele historien digitalt, og produsere korte digitale undervisningsbolker og forelesninger underveis. 

Prosjektgruppa hos NTNU satte pris på initiativet – og slo til. Dermed gikk MedEasy i gang med animasjon, illustrasjon og utvikling. Resultatet ble den digitale læringsdesignet Henrik skader seg, der studenter kan scrolle frem og tilbake, se videoer og gå inn og ut av ulike læringsstasjoner. 

Kvalitetssikret alt innhold

– Det ble et veldig tett og godt samarbeid. MedEasy kvalitetssikret alt innholdet helt ned til små detaljer som blodverdier. Alt skulle være helt sannsynlig og faglig korrekt. MedEasy hjalp både til med å gjøre den digitale historien interessant, og var også tunge på den faglige biten, forteller Stokke. 

Nå er de midt i prosjektet, og har prøvd ut designet gjennom dette vårsemesteret.  

– Vi synes historien er blitt veldig bra! Studentene er også veldig fornøyde og har gitt gode tilbakemeldinger på designet og på hele opplegget.

Historien ble for eksempel nylig brukt under traumeuka både på Gjøvik, Ålesund og i Trondheim. 

Studentene gikk da gjennom simuleringer på tvers av utdanningene, jobbet ved traumemottaket, med ulike oppgaver fysisk og digitalt i grupper. Og hele tiden gikk de inn og ut av historien om Henrik. 

– Historien brukes også i andre emner, som for eksempel barn og traumer. Historien gir god gjenkjennelse, man kan møte Henrik og familien flere ganger i utdanningen. Foreleserne kan ta den inn igjen der det er relevant, sier Stokke. 

Hun mener faget blir levendegjort når det er lenket til og bundet sammen av en historie. – Det gir kontinuitet og skaper interesse. 

Digital formidlingsevne

Historien om Henrik er nylig presentert på ITS21-konferansen i Trondheim, og på læringsfestivalen på NTNU. 

– Vi vil gå aktivt ut og dele erfaringen og kunnskapen med flere, og håper å gjøre historien  tilgjengelig for andre utdanningsinstitusjoner. NTNU er opptatt av deling, sier Randi Stokke. 

Nå jobbes det blant annet med å videreutvikle de ulike læringsstasjonene. 

– Historien integreres nå i de ulike utdanningene. Vi ser på bruk og erfaringsdeling. 

Selv om prosjektet var komplekst og mange aktører var involvert, er erfaringene positive. 

– Det var veldig gøy og lærerikt å jobbe med en privat aktør. Vi forventet jo kvalitet, og det fikk vi. Men det aller beste var samarbeidsprosessen, at MedEasy var så initiativrike og proaktive. Deres styrke er helt klart digital undervisning og faglig kvalitet. De har en unik digital formidlingsevne som gjør at pensum blir interessant og lett forståelig. 

– Historien er blitt et veldig godt produkt som vi er stolte av. Dette kan vi gjerne tenke oss å gjøre mer av! avslutter Randi Stokke. 

Del denne artikkelen

Les mer: