Intervju med Nils Christian i Dagens Næringsliv

Les intervju med Nils Christian i Dagens Næringsliv om hvor lite tid som vies til anatomi og fysiologi ved høyskolene:

Del denne artikkelen

Les mer: