Intervju med Nils Christian i Dagens Næringsliv

Les intervju med Nils Christian i Dagens Næringsliv om hvor lite tid som vies til anatomi og fysiologi ved høyskolene:

Del denne artikkelen

Hva vi tilbyr

Anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi

Sykdoms­lære

Sykdoms­lære

Medikament­regning

Medikament­regning

Mikro­biologi

Mikro­biologi